W całym łańcuchu składającym się na całościową gospodarkę odpadami przemysłowymi i budowlanymi ich odbiór i transport jest pierwszym, bardzo istotnym ogniwem. Odpowiednio posegregowane na tym etapie odpady, po przewiezieniu do specjalistycznych firm zajmujących się recyklingiem i utylizacją zostają dokładnie segregowane. W zależności od ich przydatności poddawane są dalszym zabiegom, mającym na celu odzyskiwanie przydatnych do dalszego użytku surowców.

Bogate zaplecze techniczne

Zajmujemy się odbiorem niebezpiecznych z punktu widzenia ekologii odpadów i śmieci głównie z terenów budów i z firm produkcyjnych. Prowadzimy naszymi pojazdami wywóz gruzu oraz innych odpadów. Dla ułatwienia gromadzenia i przewozu odpadów i śmieci udostępniamy kontenery na odpady o różnych objętościach, które dostarczmy pod wskazany adres i transportujemy własnymi pojazdami.

Szybki i sprawny transport odpadów prowadzimy dzięki specjalistycznym pojazdom. Dysponujemy naczepami typu wywrotka z ładownością do 26 ton. Do transportu kontenerów na gruz używamy samochodów ciężarowych typu hakowiec oraz bramowiec.