rodzaje kontenerów

Kontenery do składowania odpadów muszą być przede wszystkim szczelne. Ich budowa zależy od tego, z jakim rodzajem zanieczyszczeń ma się do czynienia. To głównie typ odpadów podyktuje rodzaj kontenera do składowania. Wynajem kontenera to spory koszt. Firma nie zabierze go, jeśli zostanie załadowany nieodpowiednimi odpadami lub gdy będzie on przeładowany.

Rodzaje kontenerów na odpady

Podczas prac budowlanych niezbędny okaże się kontener na gruz. Pozwoli on w legalny i ekologiczny sposób zutylizować wszelkie odpady. Pozbycie się niepotrzebnych materiałów budowalnych i pozostałości odbędzie się znacznie łatwiej, mając do dyspozycji cały kontener na śmieci wielkogabarytowe. Zwykle jest on otwarty, choć może posiadać przykrywę. Różne rozmiary pozwalają odpowiednio dopasować zamawiany kontener do bieżących potrzeb inwestora budowlanego.

Kontenery na odpady komunalne różnią się tym, że w przeciwieństwie do pojemników na gruz, zawsze są zamykane od góry. Czasem w górnej części znajdują się specjalnie opisane do segregacji otwory. Niekiedy to kolor danego kontenera jest wyznacznikiem tego, jakie odpady powinny się w nim znaleźć. Oczywiście z odpadami komunalnymi nie można mieszać elektrośmieci czy baterii.

Pojemniki na odpady

Kontrolowanie dostępu do zawartości pojemnika na odpady niebezpieczne musi odbywać się przy pomocy samozamykających pokryw. Wymagana jest oczywiście wysoka szczelność i duża wytrzymałość. Odpady niebezpieczne często stanowią silne związki chemiczne, dobry kontener musi być na nie odporny.

Generalnie odpady można składować w stalowych kontenerach. Są one zabezpieczane przed korozją i wzmocnione, by zminimalizować wpływ warunków atmosferycznych i możliwość uszkodzenia mechanicznego. Oczywiście kontenery nie posiadają zbyt wielu walorów estetycznych, jednak firmy usługowe mogą postarać się o znalezienie atrakcyjnego rozwiązania na wyraźne życzenie klienta. W takich standardowych kontenerach nie można umieszczać cieczy.