W jakich kontenerach można składować odpady?
rodzaje kontenerów

Kontenery do składowania odpadów muszą być przede wszystkim szczelne. Ich budowa zależy od tego, z jakim rodzajem zanieczyszczeń ma się do czynienia. To głównie typ odpadów podyktuje rodzaj kontenera do składowania. Wynajem kontenera to spory koszt. Firma nie zabierze go, jeśli zostanie załadowany nieodpowiednimi odpadami lub gdy będzie on przeładowany. Rodzaje kontenerów na odpady Podczas […]

Read more
Wywóz odpadów w świetle przepisów
Jak przepisy prawa regulują obowiązek wywozu odpadów

Przedmioty oraz substancje, których posiadacz chce lub musi się pozbyć nazywane są przez przepisy odpadami. Generowanie odpadów związane jest z funkcjonowaniem społeczeństwa. Ważne jest zatem poznanie podstawowych regulacji prawnych dotyczących wywozu odpadów. W świetle prawa Przepisy prawne – przede wszystkim Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i późniejsze […]

Read more
Scroll Up