Wywóz odpadów w świetle przepisów
Jak przepisy prawa regulują obowiązek wywozu odpadów

Przedmioty oraz substancje, których posiadacz chce lub musi się pozbyć nazywane są przez przepisy odpadami. Generowanie odpadów związane jest z funkcjonowaniem społeczeństwa. Ważne jest zatem poznanie podstawowych regulacji prawnych dotyczących wywozu odpadów. W świetle prawa Przepisy prawne – przede wszystkim Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21) i późniejsze […]

Read more