W jakich kontenerach można składować odpady?
rodzaje kontenerów

Kontenery do składowania odpadów muszą być przede wszystkim szczelne. Ich budowa zależy od tego, z jakim rodzajem zanieczyszczeń ma się do czynienia. To głównie typ odpadów podyktuje rodzaj kontenera do składowania. Wynajem kontenera to spory koszt. Firma nie zabierze go, jeśli zostanie załadowany nieodpowiednimi odpadami lub gdy będzie on przeładowany. Rodzaje kontenerów na odpady Podczas […]

Read more